IO3 – Kurs online SkillHelp

15.12.2023

Doskonalenie kluczowych umiejętności miękkich w pracy socjalnej: Kompleksowy kurs online

W dynamicznym i empatycznym świecie pracy socjalnej nie można przecenić znaczenia umiejętności miękkich. Aby sprostać zmieniającym się wymaganiom tego zawodu, z dumą prezentujemy kurs online zaprojektowany w celu wzmocnienia i podniesienia kwalifikacji osób w dziedzinie pracy socjalnej.

Nasz program składa się z dziesięciu skrupulatnie opracowanych modułów, z których każdy poświęcony jest doskonaleniu konkretnych umiejętności miękkich, kluczowych dla sukcesu i wpływu.

Umiejętność wzmacniania i motywowaniaWzmacnianie i motywowanie innych leży u podstaw skutecznej pracy socjalnej. Moduł ten bada techniki i strategie inspirowania i wspierania jednostek, promując pozytywne i wzmacniające środowisko.
AsertywnośćPracownicy socjalni często znajdują się w złożonych sytuacjach. Moduł ten zagłębia się w sztukę asertywności, ucząc uczestników, jak komunikować się z pewnością siebie oraz bronić swoich klientów i siebie.
Budowanie relacji interpersonalnychNawiązywanie istotnych relacji ma fundamentalne znaczenie w pracy socjalnej. Uczestnicy nauczą się sztuki budowania silnych, opartych na wsparciu relacji z klientami, współpracownikami i innymi interesariuszami.
KomunikacjaSkuteczna komunikacja jest podstawą powodzenia w pracy socjalnej. Moduł ten doskonali umiejętności komunikacyjne uczestników, kładąc nacisk na jasność przekazu, empatię i aktywne słuchanie.
Efektywność i umiejętności organizacyjnePraca socjalna wymaga efektywności i dobrej organizacji. Moduł ten wyposaża uczestników w praktyczne narzędzia i strategie skutecznego zarządzania obciążeniem pracą, zapewniając, że będą w stanie zaspokoić różnorodne potrzeby swoich klientów.
EmpatiaEmpatia jest podstawą pracy socjalnej. Uczestnicy będą badać sposoby wzmacniania i wyrażania empatii, budowania głębszych więzi i lepszego zrozumienia tych, którym służą.
Etyka w pracy socjalnejUtrzymanie standardów etycznych jest najważniejsze w pracy socjalnej. Moduł ten zagłębia się w rozważania etyczne i dylematy powszechnie napotykane w tym zawodzie, doradzając uczestnikom w podejmowaniu rozsądnych i opartych na dobrych wartościach decyzji.
Mediacja i rozwiązywanie konfliktówPracownicy socjalni często znajdują się w samym środku konfliktów. Moduł ten przedstawia cenne spostrzeżenia i praktyczne umiejętności w zakresie mediacji i skutecznego rozwiązywania konfliktów, promując przyjazne relacje międzyludzkie.
Umiejętności negocjacyjneNegocjacje są kluczową kompetencją w pracy socjalnej, niezależnie od tego, czy chodzi o zasoby, usługi czy potrzeby klientów. Moduł ten wyposaża uczestników w strategie negocjacyjne pozwalające osiągnąć korzystne rezultaty w różnych scenariuszach.
Odporność na stres i wypalenie zawodowePraca socjalna może być wymagająca emocjonalnie. Ten ostatni moduł koncentruje się na budowaniu odporności, zarządzaniu stresem i strategiach samoopieki, aby zapewnić dobre samopoczucie pracowników socjalnych podczas zmagania się z trudnymi sytuacjami.

Opanowując te dziesięć kluczowych umiejętności miękkich, uczestnicy mogą zwiększyć swoją skuteczność, budować trwałe relacje i wywierać istotny wpływ na życie tych, którym służą. Dołącz do nas w tym inspirującym doświadczeniu edukacyjnym, wyposażając się w umiejętności potrzebne do rozwoju w stale zmieniającym się krajobrazie pracy socjalnej

Udostępnij w mediach społecznościowych:
Facebook Linkedin
Zasady i Warunki