IO3 – Онлайн курс

15.12.2023

Усвояване на основни меки умения в социалната работа: Цялостен онлайн курс

В динамичния и изпълнен със състрадание свят на социалната работа значението на меките умения не може да бъде надценено. За да отговорим на променящите се изисквания на тази професия, с гордост представяме онлайн курс, предназначен да даде възможност и да повиши квалификацията на хората в областта на социалната работа.

Нашата програма се състои от десет внимателно разработени модула, всеки от които е посветен на усъвършенстването на конкретно меко умение, което е от решаващо значение за успеха в социалната сфера.

Способност за предоставяне на правомощия и мотивиранеПредоставянето на права и мотивирането на другите е в основата на ефективната социална работа. В този модул се разглеждат техники и стратегии за вдъхновяване и насърчаване на хората, като се стимулира положителна и укрепваща среда.
АсертивностСоциалните работници често се сблъскват със сложни ситуации. Този модул навлиза в областта на умението за асертивност, като учи участниците как да общуват уверено и да се застъпват за своите клиенти и за себе си.
Изграждане на междуличностни отношенияУстановяването на значими връзки е от основно значение в социалната работа. Участниците ще се запознаят с изкуството да изграждат силни, подкрепящи взаимоотношения с клиенти, колеги и други заинтересовани страни.
КомуникацияЕфективната комуникация е в основата на успешната социална работа. Този модул усъвършенства комуникационните умения на участниците, като набляга на яснотата, съпричастността и активното слушане.
Ефективност и организационни уменияСоциалната работа изисква ефективност и организираност. Този модул предоставя на участниците практически инструменти и стратегии за ефективно управление на работното натоварване, като им гарантира, че могат да посрещнат разнообразните нужди на своите клиенти.
ЕмпатияЕмпатията е в основата на социалната работа. Участниците ще проучат начините за засилване и изразяване на емпатията, като по този начин насърчават по-дълбоки връзки и разбиране с хората, на които служат.
Етика в социалната работаПоддържането на етични стандарти е от изключително значение в социалната работа. В този модул се разглеждат етичните съображения и дилеми, с които често се сблъскват в професията, като участниците се насочват към вземането на разумни и принципни решения.
Медиация и разрешаване на конфликтиСоциалните работници често се оказват в епицентъра на конфликти. Този модул предоставя ценни познания и практически умения за ефективно посредничество при спорове и разрешаване на конфликти, като насърчава хармоничните взаимоотношения.
Умения за водене на преговориВоденето на преговори е ключова компетентност в социалната работа, независимо дали става въпрос за ресурси, услуги или нужди на клиентите. Този модул запознава участниците със стратегии за водене на преговори за постигане на положителни резултати при различни сценарии.
Устойчивост на стрес и прегарянеСоциалната работа може да бъде емоционално натоварваща. Този последен модул се фокусира върху изграждането на устойчивост, управлението на стреса и стратегиите за самопомощ, за да се гарантира благополучието на социалните работници, докато се справят с предизвикателни ситуации.

Като усвоят тези десет основни меки умения, участниците могат да повишат своята ефективност, да изградят значими взаимоотношения и да окажат трайно въздействие върху живота на хората, на които служат. Присъединете се към нас в това трансформиращо учебно преживяване, като се снабдите с уменията, необходими за постигане на успех в постоянно развиващия се свят на социалната работа.

Споделяне в социалните мрежи:
Facebook Linkedin
Условия и правила