Komunikacja.

Empatia. Asertywność.

Projekt SkillHelp ma na celu doskonalenie umiejętności miękkich pracowników pomocy społecznej oraz promowanie upodmiotowienia pracowników socjalnych, przy jednoczesnym podkreśleniu emocjonalnych i psychologicznych aspektów świadczonych przez nich usług.
hero

Nasze priorytety

Objects
1

Tworzenie ścieżek podnoszenia umiejętności, poprawa dostępności i zwiększenie liczby osób korzystających z kształcenia dorosłych, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości wysokiej jakości uczenia się dorosłych.

2

Podniesienie kompetencji miękkich pracowników socjalnych, a tym samym podniesienie standardów świadczonych przez nich usług oraz wzmocnienie ich relacji z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

3

Podnieś świadomość znaczenia umiejętności miękkich pracowników socjalnych, a także ich potrzeb szkoleniowych, promuj ich upodmiotowienie i poprawiaj ich ogólne samopoczucie.

hero

Potrzeby projektu

Projekt SkillHelp umożliwi pracownikom socjalnym rozwój osobisty, co przełoży się na ich dobre samopoczucie i lepsze wykonywanie obowiązków zawodowych. Stworzenie w ramach projektu SkillHelp profesjonalnego, wielowymiarowego narzędzia będzie jednym ważniejszych elementów ograniczania skutków wypalenia zawodowego wśród pracowników systemu pomocy społecznej.

KOMUNIKAT PRASOWY

Pod koniec dwuletniej udanej współpracy z przyjemnością dzielimy się z Państwem końcowym komunikatem prasowym projektu, obejmującym wyniki osiągnięte przez konsorcjum SkillHelp: Euro Lider (Polska), ASSIST Software (Rumunia), InnovED...

27.02.2024

Newsletter projektu SkillHelp nr 6

Ponieważ zbliżamy się do końca dwuletniej, owocnej współpracy, zapraszamy do zapoznania się z naszym szóstym i ostatnim biuletynem, obejmującym ostatnie międzynarodowe spotkanie partnerów i wydarzenia mające na celu promowanie cennych...

31.01.2024

Newsletter projektu SkillHelp nr 5

W ciągu ostatnich kilku miesięcy konsorcjum SkillHelp było w pełni zaangażowane w rozwój drugiego i trzeciego rezultatu intelektualnego projektu, składającego się z platformy e-learningowej i kursu online SkillHelp. Zapoznaj się z...

30.05.2023
Zasady i Warunki