Komunikacja.

Empatia. Asertywność.

Projekt SkillHelp ma na celu doskonalenie umiejętności miękkich pracowników pomocy społecznej oraz promowanie upodmiotowienia pracowników socjalnych, przy jednoczesnym podkreśleniu emocjonalnych i psychologicznych aspektów świadczonych przez nich usług.
hero

Nasze priorytety

Objects
1

Tworzenie ścieżek podnoszenia umiejętności, poprawa dostępności i zwiększenie liczby osób korzystających z kształcenia dorosłych, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości wysokiej jakości uczenia się dorosłych.

2

Podniesienie kompetencji miękkich pracowników socjalnych, a tym samym podniesienie standardów świadczonych przez nich usług oraz wzmocnienie ich relacji z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

3

Podnieś świadomość znaczenia umiejętności miękkich pracowników socjalnych, a także ich potrzeb szkoleniowych, promuj ich upodmiotowienie i poprawiaj ich ogólne samopoczucie.

hero

Potrzeby projektu

Projekt SkillHelp umożliwi pracownikom socjalnym rozwój osobisty, co przełoży się na ich dobre samopoczucie i lepsze wykonywanie obowiązków zawodowych. Stworzenie w ramach projektu SkillHelp profesjonalnego, wielowymiarowego narzędzia będzie jednym ważniejszych elementów ograniczania skutków wypalenia zawodowego wśród pracowników systemu pomocy społecznej.

Newsletter projektu SkillHelp nr 5

W ciągu ostatnich kilku miesięcy konsorcjum SkillHelp było w pełni zaangażowane w rozwój drugiego i trzeciego rezultatu intelektualnego projektu, składającego się z platformy e-learningowej i kursu online SkillHelp. Zapoznaj się z...

30.05.2023

Newsletter projektu SkillHelp nr 4

W ciągu ostatnich kilku miesięcy konsorcjum SkillHelp poczyniło znaczne postępy w realizacji projektu. Zapoznaj się z naszym czwartym newsletterem, aby dowiedzieć się o naszych najnowszych osiągnięciach. Obserwuj nas w oczekiwaniu na...

01.03.2023

Ulotka projektu

Partner upowszechniający projekt SkillHelp, InnovED, przygotował poniższą ulotkę, która podsumowuje szczegóły projektu, w tym członków konsorcjum, główne cele, rezultaty projektu i grupę docelową, której służą.

08.12.2022
Zasady i Warunki