Comunicare.

Empatie. Asertivitate.

Proiectul SkillHelp își propune să îmbunătățească competențele transversale ale angajaților din domeniul asistenței sociale și să promoveze abilitarea lucrătorilor sociali, punând în același timp accentul pe aspectele emoționale și psihologice ale serviciilor pe care le oferă.
hero

Prioritățile noastre

Objects
1

Crearea de trasee de perfecționare, îmbunătățirea accesibilității și creșterea gradului de educație a adulților, asigurând în același timp oportunități de învățare de înaltă calitate pentru adulți.

2

Îmbunătățirea competențelor transversale ale asistenților sociali, ceea ce duce la ridicarea standardelor serviciilor pe care le oferă și la consolidarea relației acestora cu persoanele aflate în risc de excluziune socială.

3

Sensibilizarea cu privire la importanța competențelor transversale ale asistenților sociali, precum și la nevoile lor de formare, promovarea împuternicirii acestora și optimizarea bunăstării lor generale.

hero

Necesitatea proiectului

Proiectul SkillHelp le va permite asistenților sociali să se dezvolte, ceea ce se va traduce în bunăstarea lor și într-o mai bună îndeplinire a îndatoririlor lor profesionale. Crearea unui instrument profesional și multidimensional în cadrul proiectului SkillHelp va fi unul dintre elementele importante de reducere a efectelor epidemiei în rândul angajaților din sistemul de asistență socială.

SkillHelp – Newsletter #5

În ultimele luni, consorțiul SkillHelp s-a dedicat pe deplin dezvoltării rezultatelor intelectuale ale proiectului, constând în platforma de eLearning și cursul online SkillHelp. Explorați cel de-al cincilea newsletter pentru a afla mai...

30.05.2023

Newsletter #4

Consorțiul SkillHelp a înregistrat progrese semnificative în implementarea proiectului în ultima perioadă. Explorați cel de-al 4-lea newsletter pentru a afla despre cele mai recente detaliile legate de activitatea noastră și fiți pe...

01.03.2023

Pliant informativ SkillHelp

Innoved, partenerul responsabil de diseminarea rezultatelor proiectului SkillHelp, a pregătit următoarea broșură care rezumă detaliile proiectului, inclusiv membrii consorțiului, principalele obiective, rezultatele proiectului și grupul...

08.12.2022
Termene și condții