Комуникация.

Емпатия. Асертивност

Проектът SkillHelp има за цел да подобри меките умения на служителите в сферата на социалното подпомагане и да насърчи овластяването на социалните работници, като същевременно наблегне на емоционалните и психологическите аспекти на предоставяните от тях услуги.
hero

Нашите приоритети

Objects
1

Създаване на възможности за повишаване на квалификацията, подобряване на достъпността и увеличаване на броя на участниците в обучението за възрастни, като същевременно се гарантират висококачествени възможности за обучение на възрастните.

2

Подобряване на меките умения на социалните работници и по този начин повишаване на стандартите на предоставяните от тях услуги и укрепване на отношенията им с хората, изправени пред риск от социално изключване.

3

Повишаване на осведомеността за важността на меките умения на социалните работници, както и за нуждите им от обучение, насърчаване на тяхното овластяване и подобряване на общото им благосъстояние.

hero

Нуждата от проекта

Проектът SkillHelp ще даде възможност на социалните работници да се развиват, което ще се отрази на тяхното благосъстояние и на по-доброто изпълнение на професионалните им задължения. Създаването на професионален, многоизмерен инструмент по проекта SkillHelp ще бъде един от ключовитв елементи за намаляване на последиците от епидемията сред служителите в сферата на социалното подпомагане.

Прессъобщение

В края на двегодишното успешно сътрудничество с удоволствие споделяме с вас заключителното прессъобщение за проекта, в което са описани...

Бюлетин #6

С наближаването на края на двегодишното продуктивно сътрудничество ви каним да се запознаете с нашия шести и последен информационен...

Бюлетин #5

През последните няколко месеца партьорите по SkillHelp се ангажираха изцяло с разработването на втория и третия интелектуални резултати...

Условия и правила