Комуникация.

Емпатия. Асертивност

Проектът SkillHelp има за цел да подобри меките умения на служителите в сферата на социалното подпомагане и да насърчи овластяването на социалните работници, като същевременно наблегне на емоционалните и психологическите аспекти на предоставяните от тях услуги.
hero

Нашите приоритети

Objects
1

Създаване на възможности за повишаване на квалификацията, подобряване на достъпността и увеличаване на броя на участниците в обучението за възрастни, като същевременно се гарантират висококачествени възможности за обучение на възрастните.

2

Подобряване на меките умения на социалните работници и по този начин повишаване на стандартите на предоставяните от тях услуги и укрепване на отношенията им с хората, изправени пред риск от социално изключване.

3

Повишаване на осведомеността за важността на меките умения на социалните работници, както и за нуждите им от обучение, насърчаване на тяхното овластяване и подобряване на общото им благосъстояние.

hero

Нуждата от проекта

Проектът SkillHelp ще даде възможност на социалните работници да се развиват, което ще се отрази на тяхното благосъстояние и на по-доброто изпълнение на професионалните им задължения. Създаването на професионален, многоизмерен инструмент по проекта SkillHelp ще бъде един от ключовитв елементи за намаляване на последиците от епидемията сред служителите в сферата на социалното подпомагане.

Бюлетин #5

През последните няколко месеца партьорите по SkillHelp се ангажираха изцяло с разработването на втория и третия интелектуални резултати...

SkillHelp Newsletter #4

The SkillHelp consortium has made significant progress in project implementation over the last few months. Explore our 4th Newsletter to learn about our most recent developments, and keep an eye out for the upcoming eLearning platform, which...

Брошура на проекта SkillHelp

Партньорската организация водеща разпространението на дейностите по проекта SkillHelp, InnovED, подготви следната брошура, която обобщава...

Условия и правила