Parteneri

EURO LIDER

EURO LIDER este o asociație poloneză care promovează învățarea pe tot parcursul vieții, dezvoltarea competențelor și consilierea în carieră. Asociația cooperează cu un număr mare de experți din diverse domenii, cum ar fi psihologi, formatori de competențe psihosociale, consilieri vocaționali, formatori de competențe profesionale, agenți de ocupare a forței de muncă, mediatori și mentori de afaceri și angajatori. Asociația Euro Lider lucrează cu persoane de toate vârstele și din toate mediile sociale, inclusiv cu șomeri, cu persoane aflate în risc de excluziune socială, cu grupuri dezavantajate și cu persoane cu handicap (inclusiv handicap mental).

ASSIST Software

ASSIST Software este o companie românească de dezvoltare de software, cu peste 250 de ingineri care implementează produse revoluționare. În ultimii 30 de ani, compania a livrat soluții inovative pentru peste 300 de clienți internaționali din mai multe industrii, precum cea energetică, manufactură, sectorul medical, cel educațional, militar sau de divertisment. ASSIST a stabilit parteneriate solide cu 150 de organizații, universități și centre de cercetare europene și a participat în calitate de partener tehnic la peste 20 de proiecte naționale și finanțate de UE, în cadrul diferitelor programe de finanțare, cum ar fi Horizon Europe, Horizon 2020, FP7, Erasmus+ și Eureka-Eurostars.

Center for social Innovation

CSI este o organizație de cercetare și dezvoltare dedicată promovării inovării sociale care poate genera schimbări pozitive la nivel local, național, regional și global. Organizația consideră că cei patru piloni: interacțiune socială, educație, dezvoltare și raționalizare economică, atunci când sunt combinați cu soluții fundamental solide și durabile, precum și cu întreruperea soluțiilor raționalizate la problemele sociale sistemice, pot duce la soluții creative care au impact asupra țesutului social al fiecărei societăți.

FYG Consultores

FyG Consulatores este o întreprindere privată de formare la nivel înalt, care este pionier în activități de co-creare cu companii, adulți și tineri, oferind programe de formare privind concepte inovatoare, crearea de afaceri, competențe de bază pentru angajare, competențe de alfabetizare și de calcul, antreprenoriat și îmbunătățirea competențelor transversale și transversale. FyG acționează în mod activ ca o companie de educație și formare, promovând și îmbunătățind dezvoltarea adulților care caută noi oportunități și ajutându-i să devină mai apți de muncă, în ciuda diverșilor factori de excludere: tineri și adulți cu dificultăți educaționale sau șomeri cu bariere economice sau sociale.

InnovED

INNOVED este o organizație elenă de educație și consultanță care se concentrează pe transferul de cunoștințe și inovații în domeniile educației non-formale, învățării pe tot parcursul vieții și formării profesionale; antreprenoriat și ocuparea forței de muncă; și metode de învățare și formare non-formală care utilizează tehnologii moderne. Principala misiune a INNOVED este de a promova cunoștințele, practicile educaționale și oportunitățile pentru dezvoltarea culturală și economică a comunității locale și a societății în general.

Know and Can Association

Asociația Know and Can este o organizație neguvernamentală înființată în martie 2007 la Sofia, Bulgaria. Aceasta activează în principal în domeniul educației non-formale și în proiecte și programe europene în sfera educației și formării, a drepturilor omului, a justiției, a cetățeniei și a mobilității. Organizația colaborează cu parteneri din 26 de țări ale UE, America Latină, Turcia, Albania, Serbia și Macedonia de Nord. Know & Can este acreditată ca centru ESC, este membră a trei rețele europene de ONG-uri și a IVETA - Asociația Internațională pentru Educație și Formare Profesională.
Termene și condții