Despre proiect

Ce este SkillHelp?

Proiectul SkillHelp - Sprijin pentru dezvoltarea competențelor asistenților sociali - coordonat de partenerul polonez Euro Lider, este finanțat prin programul ERASMUS+ al Uniunii Europene și depus în cadrul programului KA220-ADU - Parteneriate de cooperare în domeniul educației adulților, cu numărul de referință 2021-1-PL01-KA220-ADU-000035104.

Obiectivele proiectului SkillHelp sunt de a crea trasee de perfecționare, de a îmbunătăți accesibilitatea și de a crește gradul de participare la educația adulților, îmbunătățind în același timp competențele profesionale și abilitățile transversale ale lucrătorilor sociali. SkillHelp încearcă să crească gradul de conștientizare cu privire la importanța competențelor transversale în domeniul asistenței sociale.

hero
Ne propunem să facem acest lucru prin implementarea celor trei rezultate intelectuale ale proiectului:
IO1

Un instrument de diagnosticare online pentru evaluarea competențelor transversale ale asistenților sociali, cum ar fi empatia, construirea de relații personale, comunicarea, medierea și rezolvarea conflictelor.

IO2

O platformă de eLearning care să încurajeze îmbunătățirea competențelor transversale și unde vor fi disponibile atât instrumentul de diagnosticare pentru evaluarea competențelor transversale, cât și cursul online SkillHelp.

IO3

Un curs online ce va pune la dispoziția asistenților sociali ghiduri și materiale digitale pentru a-i sprijini în îmbunătățirea competențelor transversale esențiale, necesare pentru a lucra cu persoanele aflate în risc de excluziune socială.


Grupuri țintă

Personalul din centrele de asistență socială, psihologi, terapeuți, mediatori

Centre regionale de politică socială, centre de sprijin familial, ONG-uri, centre de integrare socială

Centre de intervenție în situații de criză, case de asistență socială și alte unități de asistență socială

Persoane implicate în consilierea și îngrijirea persoanelor aflate în risc de excluziune socială

Persoane responsabile de politica de resurse umane, părți interesate, factori de decizie în domeniul asistenței sociale

Furnizori de programe de formare pentru adulții din sectorul asistenței sociale.

Termene și condții