Резултати от проекта

IO1 – Специализиран метод за оценка на меки умения

В сътрудничество със социални работници разработихме инструмент за оценка, предназначен за цялостна оценка на широк набор от меки...

IO2 – Платформа за електронно обучение SkillHelp

Платформата SkillHelp е специално разработена, за да помогне на социалните работници да подобрят меките си умения и в последствие да повишат...

IO3 – Онлайн курс

Нашата програма се състои от десет внимателно разработени модула, всеки от които е посветен на усъвършенстването на конкретно меко...
Условия и правила